Den 3. mai 2007 ble NMK - Motorsportsmuseum åpnet i Lier. Hans Erik Fuglerud eier gården og er veldig opptatt av å ta vare på verdifulle motorhistoriske ting, noe NMK setter stor pris på da historien til NMK startet helt tilbake i 1916.

I 2012 startet et samarbeid med Byarkivet i Drammen og Vestfoldarkivet. Målet med samarbeidet var å digitalisere store deler av arkivet til NMK. Norsk Kulturråd har også støttet dette arbeidet.

Utstillingen på museumet omfatter både Fuglerud's egne gjenstander, NMK sentralt sine historiske gjenstander samt ting som er utlånt av utøvere og ikke minst hele historien til NMK Drammen med stiftelsesprotokoll og det hele.

Nyrebetltet til den legendariske Basse Hveemb henger på en av søylene og utstyret Pål Anders Ullevålseter har brukt i Paris- Dakar er også å finne. Historiske bilder og program fra bil- og motorsykkelløp er ivaretatt.

Museet er drevet på frivillig basis og det er mange som har nedlagt mye tid her for å arkivere og holde orden på alt det som er kommet inn.